Şcoala altfel, Săptămâna verde

În cursul anului școlar 2022-2023 s-au stabilit următoarele perioade pentru:

Săptămâna verde – săptămâna 06-10.03.2023
Școala altfel – săptămâna 08-12.05.2023

La clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică.

Ultima actualizare:

dec. 3, 2021