Oferta Școlii:

Liceu – Servicii – Coafor-stilist

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT clasa a IX –a Aria curriculară Tehnologii
Servicii: coafor-stilist
Materia Total ore/ an din care:
Laborator tehnologic Instruire practică
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Modul I. Resurse pentru lucrări de estetică 108 36
Modul II. Îngrijiri faciale şi capilare 36 18
Modul III. Bărbieritul facial şi capilar 36 18
Modul IV. Sănătatea şi securitatea muncii 36
Modul V. Examinarea clientului 72
Modul VI. Organizarea salonului de estetică 36 36
Stagiu de pregătire practică – Curriculum în dezvoltare locală Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
Modul VII. – Stabilit de şcoala cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie „Rezolvarea de probleme” şi „Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.
TOTAL GENERAL 414 ore/an

De ce colegiul tehnic Ana Aslan?

 • Zonă centrală cu posibilitate de deplasare cu toate mijloacele de transport
 • Program de dimineaţă
 • Colectiv de cadre didactice cu experienţă şi formare modernă
 • Siguranţă şi climat afectiv corespunzător
 • Accent pe dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil
 • Implicare în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale
 • Gamă largă de activităţi sportive şi artistice
 • Dotarea şcolii cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale moderne
 • Două terenuri de sport cu suprafaţă sintetică, nocturnă şi vestiare
 • Posibilitate de angajare pe timpul vacanţelor la agenţi economici ca SC.FARMEC.SA
 • Acordarea de burse de către SC.FARMEC.SA

Traseul Absolvenţilor

 • Posibilitatea continuării studiilor în unitate de catre absolvenţii claselor a VIII-a
 • Angajare conform specializării dobândite
 • Studii superioare în domeniile: chimie, fizică, medicină, farmacie, USAMV, protecţia mediului, politehnică, FSEGA
 • Studii postliceale – în cadrul Colegiului Tehnic „Ana Aslan” – specializarea cosmetician, sau în cadrul altor instituţii

Facilități acordate elevilor

 • Burse – performanţă 10 burse, de merit 70 burse, de studiu 20 burse, pentru orfani 17 burse, sociale 25 burse, pentru navetişti 19 burse
 • Bani de liceu – 35 beneficiari
 • Programul „Cornul şi laptele” – 370 beneficiari
 • Rechizite şcolare – 25 beneficiari
 • Reduceri la plata abonamentului de transport 60% din totalul elevilor
 • Manuale gratuite elevilor claselor I-X
 • Participări în proiecte naţionale şi internaţionale
 • Programe de remediere şcolară
 • Disponibilitatea profesorilor de a desfăsura în regim de voluntariat pregătiri suplimentare pentru examene şi olimpiade

Galerie Foto

Ultima actualizare:

Ultima editare Jan 17, 2022 | Oferta Școlii