Oferta Școlii:

Școala Postliceală: Estetica și igiena corpului omenesc – Stiliști

Şcoala Postliceală – Calificarea STILIST
ANUL I
Comunicare profesională în limba modernă TOTAL ore/an 128 TOTAL ore/săptămână 4
Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată 64 2
Comunicare profesională 64 2
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului 30 5
Din care: Pregătire practică 36 Din care: Pregătire practică 6
Istoria modei 64 2
Profilul clientului 96 3
Îngrijirea părului 65 5
Din care: Pregătire practică 84 Din care: Pregătire practică 14
Tunsori 128 4
Din care: Pregătire practică 64 Din care: Pregătire practică 12
Coafarea părului 128 4
Din care: Pregătire practică 64 Din care: Pregătire practică 12
Pigmentarea și depigmentarea părului 128 4
Din care: Pregătire practică 32 Din care: Pregătire practică 6
Lucrări de estetică facială pentru bărbați 65 5
Din care: Pregătire practică 13 Din care: Pregătire practică 6
Total ore/an 32ore x 32săptămâni = 1024ore
Stagii de pregătire practică: 30ore/săptămână x 3săptămâni/an = 90ore
TOTAL 1124 ORE/AN
ANUL II
Managementul proiectelor TOTAL ore/an 120 TOTAL ore/săptămână 4
Managementul calității 60 2
Managementul salonului de estetică și îngrijire a corpului omenesc 60 2
Realizarea cadrului ambiental 60 2
Organizarea activității 60 2
Aplicațiile artelor plastice în realizarea cadrului ambiental 120 4
Din care: Pregătire practică 90 Din care: Pregătire practică 18
Machiaj 90 3
Din care: Pregătire practică 30 Din care: Pregătire practică 6
Îmbrăcăminte și accesorii 120 4
Ansamblul estetic 120 4
Din care: Pregătire practică 60 Din care: Pregătire practică 12
Punerea în valoare a lucrărilor 60 2
Total ore/an: 30ore x 30săptămâni = 900ore
Stagii de pregătire practică: 30ore/săptămână x 5săptămâni/an = 150ore
TOTAL: 1050ore/an

Vezi și:

De ce colegiul tehnic Ana Aslan?

 • Zonă centrală cu posibilitate de deplasare cu toate mijloacele de transport
 • Program de dimineaţă
 • Colectiv de cadre didactice cu experienţă şi formare modernă
 • Siguranţă şi climat afectiv corespunzător
 • Accent pe dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil
 • Implicare în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale
 • Gamă largă de activităţi sportive şi artistice
 • Dotarea şcolii cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale moderne
 • Sală de sport modernă, cu gradene, dotată pentru nivel competițional
 • Posibilitate de angajare pe timpul vacanţelor la agenţi economici ca SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA.
 • Acordarea de burse pentru învățământ dual de către SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA., SC. CARBOCHIM SA.

Traseul Absolvenţilor

 • Angajare conform specializării dobândite
 • Studii superioare în domeniile: chimie, fizică, medicină, științe agricole și medicină veterinară, protecţia mediului, inginerie, economie
 • Studii postliceale – în cadrul Colegiului Tehnic „Ana Aslan” – specializarea cosmetician și coafor stilist, sau în cadrul altor instituţii

Facilități acordate elevilor

 • Burse – de merit 22 burse, de studiu 5 burse, de ajutor social ( orfan, monoparental, rural) 72 burse
 • Bani de liceu – 2 beneficiari
 • Burse profesionale – 181 beneficiari
 • Burse pentru învățământ dual – 56 beneficiari
 • Burse elevi straini – 4 beneficiari
 • Decontare parțială a abonamentului de transport
 • Manuale gratuite elevilor claselor IX- XII
 • Participări în proiecte naţionale şi internaţionale
 • Programe de remediere şcolară
 • Disponibilitatea profesorilor de a desfăsura în regim de voluntariat pregătiri suplimentare pentru examene şi olimpiade

Galerie Foto

Ultima actualizare:

Ultima editare Nov 17, 2022 | Oferta Școlii