Oferta Școlii:

Învățământ profesional – Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT clasa a IX –a Aria curriculară Tehnologii
Servicii: frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
Materia Total ore/ an din care:
Laborator tehnologic Instruire practică
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Modul I. Organizarea locului de muncă 30 10
Modul II. Consilierea clientului 102 34
Modul III.Îngrijirea părului 30 10
Modul IV. Bărbieritul și îngrijirile faciale 72 24
Modul V. Tunsori bărbătești 72 24
Modul VI. Realizarea lucrărilor de estetică și igiena corpului pentru copii 150 150
Stagiu de pregătire practică – Curriculum în dezvoltare locală Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
Modul VII. – Stabilit de şcoala cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie „Rezolvarea de probleme” şi „Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.
TOTAL GENERAL 456 ore/an

De ce colegiul tehnic Ana Aslan?

 • Zonă centrală cu posibilitate de deplasare cu toate mijloacele de transport
 • Program de dimineaţă
 • Colectiv de cadre didactice cu experienţă şi formare modernă
 • Siguranţă şi climat afectiv corespunzător
 • Accent pe dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil
 • Implicare în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale
 • Gamă largă de activităţi sportive şi artistice
 • Dotarea şcolii cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale moderne
 • Sală de sport modernă, cu gradene, dotată pentru nivel competițional
 • Posibilitate de angajare pe timpul vacanţelor la agenţi economici ca SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA.
 • Acordarea de burse pentru învățământ dual de către SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA., SC. CARBOCHIM SA.

Traseul Absolvenţilor

 • Angajare conform specializării dobândite
 • Studii superioare în domeniile: chimie, fizică, medicină, științe agricole și medicină veterinară, protecţia mediului, inginerie, economie
 • Studii postliceale – în cadrul Colegiului Tehnic „Ana Aslan” – specializarea cosmetician și coafor stilist, sau în cadrul altor instituţii

Facilități acordate elevilor

 • Burse – de merit 22 burse, de studiu 5 burse, de ajutor social ( orfan, monoparental, rural) 72 burse
 • Bani de liceu – 2 beneficiari
 • Burse profesionale – 181 beneficiari
 • Burse pentru învățământ dual – 56 beneficiari
 • Burse elevi straini – 4 beneficiari
 • Decontare parțială a abonamentului de transport
 • Manuale gratuite elevilor claselor IX- XII
 • Participări în proiecte naţionale şi internaţionale
 • Programe de remediere şcolară
 • Disponibilitatea profesorilor de a desfăsura în regim de voluntariat pregătiri suplimentare pentru examene şi olimpiade

Galerie Foto

Ultima actualizare:

Ultima editare Nov 17, 2022 | Oferta Școlii