Oferta Școlii:

Liceu – Protecția Mediului

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT clasa a IX –a Aria curriculară Tehnologii
PROTECŢIA MEDIULUI
Materia Total ore/ an din care:
Laborator tehnologic Instruire practică
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Modul I. Ecologie generală 108 36
Modul II. Metode practice de investigare a ecosistemelor 72 36
Modul III. Fenomene de risc în hidrologie 72 18
Modul IV. Fenomene de risc în meteorologie 72 18
Stagiu de pregătire practică – Curriculum în dezvoltare locală Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
Modul V. – Stabilit de şcoala cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie „Rezolvarea de probleme” şi „Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.
TOTAL GENERAL 414 ore/an
Sinteza disciplinelor avizate în CDȘ/CDL – anul școlar 2021 – 2022
Disciplina Titlul cursului Tipul cursului Clasa Cadrul didactic /specialitatea Autorul /MEN Durata
PREGĂTIRE – INSTRUIRE PRACTICĂ (PROTECŢIA MEDIULUI) Obţinerea substanţelor chimice – aplicaţii practice CDL IX inginer chimist Turean Silvia
Dărăbanţu Valentina
Szenkovits Mariana
90
LIMBA ENGLEZĂ Training for LIFE: Leadership Initiaive for Europe (Proiect Comenius) Disciplină nouă IX Profesor de limba engleză Andreea Suciu 36
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Formaţiune sportivă -fotbal Disciplină nouă IX Profesor educaţie fizică Seban Ioan 36
Educaţie muzicală Ansamblu coral Disciplină nouă IX Profesor educaţie muzicală Jurcan Uliana 36
PREGĂTIRE – INSTRUIRE PRACTICĂ (PROTECŢIA MEDIULUI) Pregătire pentru integrarea la locul de muncă CDL X inginer chimist Vieru Socaciu Marcela
Turean Silvia
Popeneciu Mariana
90
PROTECŢIA MEDIULUI Conservarea biodiversităţii CDL XI inginer chimist opţional MEN 66
PROTECŢIA MEDIULUI Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile CDL XII inginer chimist opţional MEN 31
PROTECŢIA MEDIULUI Supravegherea şi controlul calităţii apelor uzate CDL XII inginer chimist opţional MEN 31

De ce colegiul tehnic Ana Aslan?

 • Zonă centrală cu posibilitate de deplasare cu toate mijloacele de transport
 • Program de dimineaţă
 • Colectiv de cadre didactice cu experienţă şi formare modernă
 • Siguranţă şi climat afectiv corespunzător
 • Accent pe dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil
 • Implicare în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale
 • Gamă largă de activităţi sportive şi artistice
 • Dotarea şcolii cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale moderne
 • Sală de sport modernă, cu gradene, dotată pentru nivel competițional
 • Posibilitate de angajare pe timpul vacanţelor la agenţi economici ca SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA.
 • Acordarea de burse pentru învățământ dual de către SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA., SC. CARBOCHIM SA.

Traseul Absolvenţilor

 • Angajare conform specializării dobândite
 • Studii superioare în domeniile: chimie, fizică, medicină, științe agricole și medicină veterinară, protecţia mediului, inginerie, economie
 • Studii postliceale – în cadrul Colegiului Tehnic „Ana Aslan” – specializarea cosmetician și coafor stilist, sau în cadrul altor instituţii

Facilități acordate elevilor

 • Burse – de merit 22 burse, de studiu 5 burse, de ajutor social ( orfan, monoparental, rural) 72 burse
 • Bani de liceu – 2 beneficiari
 • Burse profesionale – 181 beneficiari
 • Burse pentru învățământ dual – 56 beneficiari
 • Burse elevi straini – 4 beneficiari
 • Decontare parțială a abonamentului de transport
 • Manuale gratuite elevilor claselor IX- XII
 • Participări în proiecte naţionale şi internaţionale
 • Programe de remediere şcolară
 • Disponibilitatea profesorilor de a desfăsura în regim de voluntariat pregătiri suplimentare pentru examene şi olimpiade

Galerie Foto

Ultima actualizare:

Ultima editare Apr 4, 2022 | Oferta Școlii