Oferta Școlii:

Liceu – Chimie Industrială

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT clasa a IX –a Aria curriculară Tehnologii
CHIMIE INDUSTRIALĂ
Materia Total ore/ an din care:
Laborator tehnologic Instruire practică
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Modul I. Materii prime şi materiale în industria chimică 108 36
Modul II. Operaţii de pregătire a materiilor prime în industria chimică 108 18 36
Modul III. Sănătatea şi securitatea muncii 36
Modul IV. Măsurări şi calcule tehnice 72 18
Stagiu de pregătire practică – Curriculum în dezvoltare locală Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
Modul V. – Stabilit de şcoala cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie „Rezolvarea de probleme” şi „Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.
TOTAL GENERAL 414 ore/an
Sinteza disciplinelor avizate în CDȘ/CDL – anul școlar 2021 – 2022
Disciplina Titlul cursului Tipul cursului Clasa Cadrul didactic /specialitatea Autorul /MEN Durata
LIMBA ENGLEZĂ Training for LIFE: Leadership Initiaive for Europe (Proiect Comenius) Disciplină nouă IX Profesor de limba engleză Andreea Suciu 36
PREGĂTIRE – INSTRUIRE PRACTICĂ (CHIMIE INDUSTRIALĂ / CHIMIE INDUSTRIALĂ) Obţinerea substanţelor chimice – aplicaţii practice CDL IX inginer chimist Turean Silvia
Dărăbanţu Valentina
Szenkovits Mariana
90
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Formaţiune sportivă -fotbal Disciplină nouă IX Profesor educaţie fizică Seban Ioan 36
Educaţie muzicală Ansamblu coral Disciplină nouă IX Profesor educaţie muzicală Jurcan Uliana 36
PREGĂTIRE – INSTRUIRE PRACTICĂ (CHIMIE INDUSTRIALĂ / CHIMIE INDUSTRIALĂ) Pregătire pentru integrarea la locul de muncă CDL X inginer chimist Vieru Socaciu Marcela
Turean Silvia
Popeneciu Mariana
90
CHIMIE INDUSTRIALĂ Planificarea şi programarea producţiei CDL XI inginer chimist opţional MEN 33
CHIMIE INDUSTRIALĂ Asigurarea calităţii CDL XI inginer chimist opţional MEN 33
CHIMIE INDUSTRIALĂ Materii prime şi materiale pentru industria chimică CDL XII inginer chimist opţional MEN 31
CHIMIE INDUSTRIALĂ Analiza apei CDL XII inginer chimist opţional MEN 31
CHIMIE INDUSTRIALĂ Analiza instrumentală CDL XII inginer chimist opţional MEN 31
CHIMIE INDUSTRIALĂ Automatizarea proceselor tehnologice din industria chimică CDL XII inginer chimist opţional MEN 31

De ce colegiul tehnic Ana Aslan?

 • Zonă centrală cu posibilitate de deplasare cu toate mijloacele de transport
 • Program de dimineaţă
 • Colectiv de cadre didactice cu experienţă şi formare modernă
 • Siguranţă şi climat afectiv corespunzător
 • Accent pe dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil
 • Implicare în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale
 • Gamă largă de activităţi sportive şi artistice
 • Dotarea şcolii cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale moderne
 • Sală de sport modernă, cu gradene, dotată pentru nivel competițional
 • Posibilitate de angajare pe timpul vacanţelor la agenţi economici ca SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA.
 • Acordarea de burse pentru învățământ dual de către SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA., SC. CARBOCHIM SA.

Traseul Absolvenţilor

 • Angajare conform specializării dobândite
 • Studii superioare în domeniile: chimie, fizică, medicină, științe agricole și medicină veterinară, protecţia mediului, inginerie, economie
 • Studii postliceale – în cadrul Colegiului Tehnic „Ana Aslan” – specializarea cosmetician și coafor stilist, sau în cadrul altor instituţii

Facilități acordate elevilor

 • Burse – de merit 22 burse, de studiu 5 burse, de ajutor social ( orfan, monoparental, rural) 72 burse
 • Bani de liceu – 2 beneficiari
 • Burse profesionale – 181 beneficiari
 • Burse pentru învățământ dual – 56 beneficiari
 • Burse elevi straini – 4 beneficiari
 • Decontare parțială a abonamentului de transport
 • Manuale gratuite elevilor claselor IX- XII
 • Participări în proiecte naţionale şi internaţionale
 • Programe de remediere şcolară
 • Disponibilitatea profesorilor de a desfăsura în regim de voluntariat pregătiri suplimentare pentru examene şi olimpiade

Galerie Foto

Ultima actualizare:

Ultima editare Apr 4, 2022 | Oferta Școlii