Acasă » Proiecte » Proiecte de formare » Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învătământul preuniversitar

Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învătământul preuniversitar

mart. 4, 2014

Tipul Proiectului:

Proiectul INSAM

Perioada:

1-3.06.2011

Coordonator:

Coordonatori:

director POP Lucia (la nivel de unitate şcolară)

Beneficiari:

30 de cadre didactice şi personal didactic auxiliar

Beneficiari și rezultate:

Școli partenere:

Parteneri:

Partener industrial:

Discipline:

Website:

Echipa de proiect:

Obiective:

1 - formarea cadrelor didactice pentru învăţarea prin metode activ-participative, centrate pe elev
2 - formarea personalului didactic auxiliar în specialitate
3 - corelarea ofertei educaţionale cu piaţa muncii
4- acumularea de credite de formare profesională

Metode de Cercetare:

Premii

Enclosure: >