Acasă » Proiecte » Proiecte de formare » Programe de formare 2011-2013

Programe de formare 2011-2013

apr. 25, 2013

Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii

POSDRU e-Formare – certificare ECDL Start (Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane)

24-29 oct 2011

Using video to support LIFELONG LEARNING

Leuven, Belgia, Mobilitate individuală COMENIUS, PROGRAMUL LLP – Valentina Dărăbanţu

1-3.06.2011

Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învătământul preuniversitar

Proiectul INSAM

Mobilitate individuală COMENIUS, Programul LLP, English Language Teachers’ Summer Seminar

13-17.09.2010

Eco-innovation for an Enlarged EU

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii – Comenius, Mobilităţi individuale de formare continuă. – Mariana Szenkovits

Formation Continue pour les Examinateurs du DELF. Stage d’harmintisation pour les niveaux A2 et B1

Anabella Graur

2011-2012

Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară – TEHNOLOGII.

(POSDRU/87/1.3./S/58422)

Programe de continuare a formării iniţiale

DOCTORAT:

Academia de muzică Gheorghe Dima, Cluj, prof. Jurcan Uliana

MASTERAT:

(2012-2014), UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Management, Consiliere şi Asistenţă Psihopedagogică în Instituţiile Incluzive, prof. Molnar Iolanda
(2011-2013), UBB, Facultatea de Studii Europene, Management educaţional, prof. Suciu Andreea Daniela
UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei- Management curricular, prof. Sandu Camelia

Programe de formare continuă

(28.11.2012-17.01.2013), S.C. ARINI SRL, 60 ore/cursant
Curs de perfecţionare pentru ocupaţia de METODIST, Contract de formare profesională Nr. 1207/28.11.2012

 • Dir. Pop Lucia
 • Molnar Iolanda
 • Cîmpean Adriana

ISJ Călăraşi, Formarea Mentorilor MaST, 12 cpt/cursant

 • Stoia Lavinia

ÎNSCRIERI, 2013-2014:
CCD Cluj, [email protected] – Instruirea în societatea cunoaşterii

 • Pintea Gabriela Simona
 • Cîmpean Adriana

CCD Cluj, Dezvoltare profesională continuă, pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor

 • Cîmpean Adriana

Programe de formare continuă, pe domenii de dezvoltare profesională:

 1. DIDACTICA SPECIALITĂŢII:

  Pintea Gabriela
  16 cpt, Pathway- Predarea ştiinţelor prin investigare
  Radu Anca
  25 cpt, „Deprinderi integrate în predarea limbii engleze„, CCD Cluj, ISJ Cluj
  Nagy Cecilia
  127h 12 min petrecute pe platformă
  92 ore de învăţare individuală
  30cptProgramul de formare „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici„- Program de formare continuă tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar
  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
  Domeniul major de intervenţie 1.3.- „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională
  Titlul proiectului: „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV„. Program de formare continuă tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar”. Cod contract POSDRU 87/1.3./S/63113, MECTS
  Cioroslan Elena
  Copaciu Emilia
  Farcaş Camelia
  Galea Sorin
  Pintea Gabriela

  25 cpt, POSDRU/87/1.3/S/62534 (2011-2012), „Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii. Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor„, ISJ Bihor
  Nica Angela
  25cpt, 89 ore, Proiectul „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară TEHNOLOGII” (POSDRU/87/1.3./S/58422); 89 ore, 25 credite (5 ore on-line, 65 ore faţă-în-faţă, 19 ore de evaluare + IT), ISJ Cluj

 2. CURRICULUM:

  Evaluator calificări profesionale, SPP şi Curriculum
  Turean Silvia
  Management educaţional/Instituţional
  Graur Anabella
  Stagiu Formatori de Formatori” (Ascendis)
  Sandu Camelia
  Perfectionnement pour professeurs de FLE et formateurs de formateurs„, Centre de linguistique appliquée de Besançon, Franţa

 3. EDUCAŢIE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI:

  Floarea Felicia
  25 cpt, „Geomatica” (Fac.Geografie,ESS)
  Pantea Florica
  25 cpt, „Curs de formare a profesorilor de discipline Socio-umane

 4. EDUCAŢIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE:

  4 ore, Curs de formare: „Intervenţiile comportamentale în ADHD„. Curricula adresată învăţătorilor, în cadrul Proiectului Educaţional Acceptă-mă, înţelege-mă, învaţă-mă. Strategii coomportamentale de intervenţie. Lecţia Nr. 3 – Copilul care abandonează în mod frecvent sarcina fără să o finalizeze. Lecţia Nr. 4 – Copilul care pleacă din bancă în timpul orelor, când este de aşteptat să rămână la locul lui/Copilul care refuză să se supună solicitării cadrului didactic (30.10.2012)
  Cîmpean Adriana
  David Gabriela
  Molnar Iolanda
  Nagy Cecilia
  Topârcean Anca

  25 cpt, „Şcoala, şansa fiecăruia
  Şerban Ioan

 5. EDUCAŢIE PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ:

  Graur Anabella
  Profil FLE (Ambasada Franţei, CCD Cluj)
  Dărăbanţu Valentina
  Popeneciu Mariana

  Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale„. Participare la activitatea metodică de specialitate de la Colegiul „Raluca Ripan

 6. ALTE PROGRAME:

  40 ore, „Introducere în Pedagogia Waldorf” – Program de formare neacreditat, gratuit, finanţat din bugetul CCD Cluj, MECTS, CCD Cluj, ISJ Cluj, Parteneriat cu Federaţia pentru promovarea pedagogiei Waldorf din România
  Cîmpean Adriana
  Educaţie economică„, Înscriere la Cursul de formare din cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63908, UBB Cluj-Napoca
  Turean Silvia
  25 cpt, 89 ore/cursant, POSDRU 87/1.3./S/55336 e-Formare – „Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii„, Certificare ECDL Start
  FONDUL SOCIAL EUROPEAN, MECTS, ISJ Cluj, CCD Cluj, POSDRU/87/1.3/S/55336, 2007 – 2013
  Program de formare acreditat. Axa prioritară – 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere„. Domeniul major de intervenţie: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională
  Ciudin Iuliana
  Cioroslan Elena
  Cîmpean Adriana
  Moisei Diana
  Popeneciu Mariana
  Roşian Anca

Lucrări ştiinţifice/Studii/Articole publicate/Dezbateri educaţionale

Profesor, Dărăbanţu Valentina

10.2012, Publicare articol aparut în vol Simpozion interdisciplinar Solomon Marcus, „Utilizarea metodelor video-exemplu de bună practică în învăţământ„, Bacău
09.2012, Participare Simpozion Naţional „Edmond Nicolau„, secţiunea profesori, Galaţi, Ediţia a IV-a, „Jocurile didactice realizate prin proiectul Let’s play chemistry– exemplu de bună practică”
11.2012, ISSN-2069-9530. Publicare articol „Jocurile didactice realizate prin proiectul Let’s play chemistry„, în broşura Simpozionului Naţional „Edmond Nicolau„, Galaţi, Ediţia a IV-a

Profesor, Szenkovits Mariana

09.2012, Participare Simpozion Naţional „Edmond Nicolau„, secţiunea profesori. „Jocurile didactice realizate prin proiectul Let’s play chemistry– exemplu de bună practică Galaţi, Ediţia a IV-a
09.2012, Participare Sesiune ştiinţifică „Împreună putem schimba lumea„, sesiunea Lucrări cadre didactice, (CAEN, anexa 9, poz 26), „Metode şi tehnici de realizare a educaţiei ecologice„, Buzău, Ediţia a V-a
10.2012, Paricipare Simpozionul Internaţional UNIVERSUL ŞTIINŢELOR, „Evidenţierea experimentală a deteriorării proceselor de stocare a carbonului în terenurile defrişate din judeţul Cluj„, Iaşi, Ediţia a III-a
09.2012, ISSN-2069-9530. Publicare articol „Jocurile didactice realizate prin proiectul Let’s play chemistry„, în broşura Simpozionului Naţional „Edmond Nicolau„, Galaţi, Ediţia a IV-a
10.2012, ISBN-978. Publicare articol „Evidenţierea experimentală a deteriorării proceselor de stocare a carbonului în terenurile defrişate din judeţul Cluj„, în broşura Simpozionului Internaţional „Universul Ştiinţelor„, Iaşi, Ediţia a III-a, 2012

Proiecte educaţionale:

Profesor, Szenkovits Mariana

2011-2013
Curs CONCORD. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională
Titlul proiectului: „Reţea Naţională de Formare Continuă a Cadrelor Didactice din Învăţământul Preuniversitar Profesional şi Tehnic

Coordonator:Profesor, Şerban Ioan

Membri: PIP, Molnar Iolanda – III A, Prof.psihopedagog, Vereşezan Angela
LOCUL II (judeţ)

04.2011-06.2013
Proiectului strategic „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România
Coautor al Proiectului „Mişcarea zilnică, o dietă sănătoasă şi consumul de apă ne asigură o viaţă lungă şi armonioasă
Campania „VIAŢA” – Ministerul Sănătăţii, ca promotor, are ca parteneri: Institutul Norvegian de Sănătate Publică, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Asociaţia de Psihologia Sănătăţii din România. Proiectul este finanţat din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă în România.

Coordonator: Profesor, Suciu Andreea Daniela

Dir., Prof. Pop Lucia, Dir.Adj., Prof.Ing.Dr. Conţ Ionel. Membri: Înv., Blaga Aurica – I A, PIP, Cîmpean Adriana – IV A, Prof. Jurcan Uliana, PIP, Molnar Iolanda – III A, PIP, Nagy Cecilia – IV B, Prof. Pintea Gabriela, Prof. Radu Anca, PIP, Topârcean Anca – II B

2010-2012
PARTENERIATUL MULTILATERAL COMENIUS LLP-COM-DP-2010-LT-00270
PROJECT 3 E: ENGLISH, ENVIRONMENT, EUROPE – „Engleză, Mediu, Europa
ŞCOALA DE VARĂ (vara anului 2012)

ECHIVALARE

cu 90 cpt, conform Art. 8 din Ordinul nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (dat intrării în vigoare – 4 noiembrie 2011)

 • Suciu D. Andreea-Daniela: Studii universitare de masterat (Ciclul II, Legea Nr. 288/2004) – Management Educaţional, domeniul Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai„, Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, conform art. 8, al.b)
 • Jurcan I. Uliana: Titlul ştiinţific de DOCTOR – Muzică, Universitatea Academia de Muzică „Gheorghe Dima„, Cluj-Napoca, conform art.8, al c)
 • Erchedi N. Nicoleta-Maria: Titlul ştiinţific de DOCTOR – Geografie, Universitatea „Babeş-Bolyai„, Cluj-Napoca, conform art. 8, al c)

ANALIZA DE NEVOI PENTRU:

 • CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE: Gradul definitiv în învăţământ, cursuri de formare contină privind cunoaşterea şi utilizarea metodelor activ-participative;
 • CADRELE DIDACTICE care nu au parcurs cursul de perfecţionare obligatoriu o dată la 5 ani (prin grade didactice sau programe de formare cu 30/60/90 credite): monitorizarea şi stimularea în vederea parcurgerii acestuia;
 • Centrul Regional de Resurse pentru Educaţie Civică Cluj – Oferta CRREC – http://ccd.ubbcluj.ro

ANALIZA DE NEVOI PENTRU PARCURGEREA UNOR CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ŞI ÎN ALTE DOMENII DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ:

 • Programe/Cursuri postuniversitare (UBB Cluj)
 • Educaţie pentru integrare europeană
 • Proiecte de elaborare de curriculă
 • Autor/Coautor de carte/auxiliare didactice/manuale şcolare

IMPACTUL PROGRAMELOR DE FORMARE:

 • Cultivarea competenţelor profesionale active şi pro-active, pliate pe nevoile şi înclinaţiile elevilor, aplicând strategii activ-participative, ca urmare a parcurgerii unor activităţi/forme/programe de perfecţionare/formare continuă;
 • Continuarea strategiei unitare, la nivelul catedrelor şi a instituţiei şcolare;
 • Depunerea candidaturilor pentru mobilităţi profesionale individuale (Comenius, Leonardo da Vinci etc);
 • Depunerea dosarelor pentru acordarea gradaţiei de merit;
 • Cultivarea interesului pentru a utiliza strategii activ-participative, interactive în domeniul IT (Utilizarea tablelor interactive – IQBoard, Smart Table).