Green learning

apr. 1, 2014

Tipul Proiectului:

Concursul Lider European –etapa judeţeană

Perioada:

Noiembrie 2011

Coordonator:

Prof. ing. Dărăbanţu Valentina

Coordonatori:

Beneficiari:

Locuitorii Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiari și rezultate:

Școli partenere:

Parteneri:

Partener industrial:

Discipline:

Website:

Echipa de proiect:

Obiective:

Deziderat: atingerea normativului european de zona verde: 26 mp /cap de locuitor in oraşe

Metode de Cercetare:

Premii

Enclosure: >