Acasă » Proiecte » Proiecte Nationale » Atenție la amprenta ta de carbon!

Atenție la amprenta ta de carbon!

mart. 31, 2014

Tipul Proiectului:

Perioada:

2011 - 2013

Coordonator:

Coordonatori:

Prof. Barbu Leonora, Prof. ing. Szenkovits Mariana, Mariş Carmen – cl. a X-a A, Chişiu Mara – cl. a X-a A, Ferenţiu Tudor – cl. a X-a A, Jiman Andrei – cl. a X-a A

Beneficiari:

elevii şi profesorii şcolii noastre, prieteni, părinţi

Beneficiari și rezultate:

Școli partenere:

Parteneri:

Clubul de Cicloturism „Napoca”, Agenţia de Protecţia Mediului Cluj.

Partener industrial:

Discipline:

Website:

Echipa de proiect:

Obiective:

Proiectul are ca scop reducerea conştientă şi controlată în activitatea zilnică a emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, formarea la elevi a unei atitudini responsabile şi a unui comportament de economisire a energiei prin reducerea consumului energetic casnic şi prin utilizarea transportului în comun sau a bicicletei pentru deplasarea la şcoală.
Obiective specifice:
- determinarea amprentei de carbon a elevilor, în mod individual şi la nivel de şcoală;
- monitorizarea evoluţiei amprentei de carbon într-un interval de 2 ani;
- prelucrarea datelor şi diseminarea concluziilor în şcoală şi comunitatea locală;
- realizarea unui plan de măsuri pentru reducerea amprentei de carbon;
- iniţierea şi desfăşurarea unei campanii educative în scopul creşterii suprafeţei spaţiilor verzi în şcoală şi comunitate;
- promovarea bicicletei în şcoală şi în comunitate.

Metode de Cercetare:

Premii

Enclosure: >