Acasă » Proiecte » Proiecte de formare » Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară – TEHNOLOGII.

Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară – TEHNOLOGII.

mart. 4, 2014

Tipul Proiectului:

(POSDRU/87/1.3./S/58422)

Perioada:

2011-2012

Coordonator:

Coordonatori:

director POP Lucia (la nivel de unitate şcolară)

Beneficiari:

30 de cadre didactice şi personal didactic auxiliar

Beneficiari și rezultate:

Școli partenere:

Parteneri:

Partener industrial:

Discipline:

Website:

Echipa de proiect:

Obiective:

1 - formarea cadrelor didactice pentru învăţarea prin metode activ-participative, centrate pe elev
2 - formarea personalului didactic auxiliar în specialitate
3 - corelarea ofertei educaţionale cu piaţa muncii
4- acumularea de credite de formare profesională

Metode de Cercetare:

Premii

Enclosure: >