Acasă » Proiecte » Proiecte cu finanțare Europeană » Erasmus+ » FOCUS Parteneriatul Strategic Erasmus+ KA2

FOCUS Parteneriatul Strategic Erasmus+ KA2

apr. 23, 2018

Tipul Proiectului:

Perioada:

Coordonator:

Coordonatori:

Beneficiari:

Beneficiari și rezultate:

Școli partenere:

Parteneri:

Partener industrial:

Discipline:

Website:

Echipa de proiect:

Obiective:

Metode de Cercetare:

Premii

Enclosure: >

În perioada septembrie 2017- august 2019 Colegiul Tehnic Ana Aslan este Coordonatorul european al  proiectului Erasmus+ KA2 cu titlul FOCUS – Developing learning, life and interpersonal skills through a new FOrm-teaching CUrricula for Secondary students cu nr. de referință 2017-1-RO01-KA219-037143, finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus+ cu suma totală de 97380 euro.

Coordonator European:

Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, Cluj-Napoca

Parteneri:

 • Geniko Lykeio Agrias, Grecia
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Głogowie Mlp, Polonia
 • Gefion Gymnasium, Danemarca
 • Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, Romania

Obiectivul principal al parteneriatului nostru este de a dezvolta o serie de 30 de lecții (3 lecții/temă) bazate pe următoarele 10 teme pentru cursurile de consiliere și orientare.
Fiecare școală parteneră a ales deja 2 teme (câte una pentru fiecare an) pentru care să pregătească materialele didactice și cele 6 lecții, după cum urmează:

Anul 1

1. Stiluri de învățare și cum să profiți la maximum de ele – Colegiul Tehnic Ana Aslan
2. Procesul de învățare: învățați-revizuiți-învățați din nou – Grecia
3. Comunicarea eficientă – Danemarca
4. Bullying și munca în echipă – Polonia
5. Managementul timpului și al banilor – Seminarul Teologic Ortodox, România

Anul 2

6. Gestionarea emoțiilor și a stresului – Grecia
7. Inteligența emoțională – Danemarca
8. Hobby-ul din prezent, posibilă viitoare carieră? – Polonia
9. Creativitatea și rezolvarea problemelor – Seminarul Teologic Ortodox, România
10. Cum să ai o viață „verde”? – Colegiul Tehnic Ana Aslan, România
Aceste materiale vor fi predate profesorilor participanți (câte trei profesori din fiecare școală) la cele 2 evenimente de formare a personalului, câte unul pentru fiecare an, găzduite de Polonia și, respective, Grecia.

Activități stabilite pentru ANUL 1:

19-21 Septembrie 2017 – Reuniunea transnațională găzduită de România
24-27 Octombrie 2017: Eveniment de formare a personalului didactic pe termen scurt, găzduit de Polonia (3 cadre didactice / școală)
Noiembrie 2017- Aprilie 2018 – perioada de Blended Mobility, respectiv implementarea celor 5 subiecte (15 lecții) la orele de Consiliere/dirigenție
19-23 Martie 2018 – Schimbul pe termen scurt al elevilor găzduit de Danemarca (3 elevi / școală)
16-20 Aprilie 2018 – Schimb de elevi pe termen scurt, găzduit de cele două școli din România (6 elevi/școală)

Activități stabilite pentru ANUL 2:

24-28 Septembrie 2018 – Eveniment de formare a personalului didactic pe termen scurt, găzduit de Grecia (3 cadre didactice / școală)
Septembrie 2018 – Martie 2019 – perioada de Blended Mobility, respectiv implementarea celor 5 subiecte (15 lecții pentru orele de Consiliere/dirigenție)
18-22 Martie 2019 – Schimb de elevi pe termen scurt găzduit de Grecia (3 elevi / țară)
1-5 Aprilie 2019 – Schimbul de elevi pe termen scurt găzduit de Polonia (3 elevi / țară)
17-19 Iunie 2019 – Reuniunea transnațională finală găzduită de Danemarca (1 coordonator / țară)
În cadrul proiectului elevii, precum și profesorii însoțitori, vor avea ocazia să învețe și să dezvolte abilități de viață diferite și să se întâlnească cu colegi din alte țări europene, să colaboreze prin schimbul de metode, practice și experiențe. Mai mult, toți participanții își vor dezvolta abilitățile în domeniul TIC. Limba engleză este limba principală de comunicare a proiectului, prin urmare este de așteptat și o îmbunătățire a competențelor lingvistice ale tuturor participanților.

Obiective:

 1. Elaborarea, testarea și implementarea practicilor inovatoare privind: curriculum-ul nou, materialele și instrumentele didactice și cursul de 30 de lecții de orientare și consiliere pentru 2000 de elevi de liceu din școlilor partenere;
 2. Consolidarea competențelor didactice și a dezvoltării profesionale prin participarea la cursuri de formare a personalului, schimbul de bune practici, realizarea de activități de învățare reciprocă și ateliere, metode de învățare și predare și abordări pedagogice, cu accent pe metode și instrumentele de orientare, consiliere și coaching precum și îmbunătățirea competențelor lingvistice și de TIC;
 3. Facilitarea recunoașterii și certificării competențelor prin utilizarea instrumentelor de validare Europass;
 4. Promovarea cooperării între școlile din 4 țări diferite ale programului pentru a sprijini dezvoltarea strategică și internaționalizarea școlară prin proiecte;
 5. Promovarea succesului școlar și combaterea părăsirii timpurii a școlii;
 6. Promovarea cetățeniei europene active și a incluziunii sociale.

Gruputi țintă:

Beneficiarii direcți sunt: 2000 de elevi de liceu, cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, care învață în toate cele cinci școli partenere, profesorii lor (până la 80 de profesori și consilieri școlari) precum și managerii școlari care vor beneficia de schimburi de bune practici în managementul educațional.
METODOLOGIE: Fiecare partener va pregăti materialele pentru o temă/an. În timpul evenimentului de formare pe termen scurt a personalului didactic, fiecare partener va aduce materialele didactice pe care le-a pregătit și va organiza 3 lecții/ateliere pentru a preda și celorlalți profesori participanți. Fiecare subiect va fi predat într-o singură zi, unei clase de 15 elevi din școala gazdă. Fiecare zi include și o sesiune de evaluare și un timp de feedback în care participanții vor reflecta asupra predării lor, a metodelor folosite și a modalităților de îmbunătățire ale acestora. Forma finală a materialelor prezentate va editată de către coordonatorul European și publicată pe pagina oficială a proiectului, găzduită de platforma etwinning:

https://twinspace.etwinning.net/44341/home
Parteneriatul Strategic Erasmus+ FOCUS 2017-2019

Rezultate tangibile:

 • cursul de orientare și consiliere privind abilitățile de viață, învățare și comunicare, numit FOCUS cuprinzând cele 30 de lecții (3 lecții/temă)
 • website-ul proiectului pe platforma etwinning unde toate materialele, lecțiile etc. sunt disponibile în mod gratuit
 • cartea digitală editată atât în limba engleză cât și tradusă în limbile română, poloneză, daneză și greacă și care va fi distribuită în comunitățile de profesori în mod gratuit în cadrul activităților de diseminare și valorizare.

Rezultate intangibile:

 • profesorii vor dezvolta strategii instructive adecvate pentru a ajuta elevii să-și atingă așteptările curriculare
 • profesorii vor beneficia de dezvoltare profesională de calitate
 • profesorii vor fi familiarizați cu noi metode de predare
 • imaginea publică a școlilor în comunitatea locală se va îmbunătăți
 • directorii vor lucra pentru a sprijini și încuraja parteneriatele între școală și comunitatea mai largă pentru a facilita oportunitățile de învățare experiențială în folosul elevilor
 • proiectul va permite elevilor să-și personalizeze mai bine educația din timpul liceului și să-și îmbunătățească perspectivele de succes în școală și în viață
 • motivația elevilor de a învăța și de a se îmbunătăți în mod continuu va crește
 • elevii își vor gestiona mai bine timpul, resursele și relațiile cu alte persoane pentru a-și îmbunătăți oportunitățile
 • elevii vor deveni mai încrezători, mai motivați și mai eficienți
 • elevii vor învăța cum să identifice și să-și evalueze propriile competențe, caracteristici și aspirații și să exploreze o gamă largă de opțiuni legate de învățare, muncă și implicare comunitară
 • elevii vor dezvolta abilități și strategii de învățare și de angajare
 • elevii vor cunoaște problemele și oportunitățile pe care le vor întâmpina în economia modernă


DISCLAIMER:
Acest proiect este co-finațat de către Comisia Europeană prin Programul Sectorial Erasmus+
Prezenta comunicare reprezintă doar punctul de vedere al autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă de conținutul prezent în ea.