Acasă » Noutati proiecte » Colegiul Tehnic Ana Aslan găzduiește Prima Reuniune de proiect a parteneriatului strategic Erasmus+ „Math Around Us”

Colegiul Tehnic Ana Aslan găzduiește Prima Reuniune de proiect a parteneriatului strategic Erasmus+ „Math Around Us”

Ultima editare Jan 17, 2022

Tipul Proiectului:

Perioada:

Coordonator:

Coordonatori:

Beneficiari:

Beneficiari și rezultate:

Școli partenere:

Parteneri:

Partener industrial:

Discipline:

Website:

Echipa de proiect:

Obiective:

Metode de Cercetare:

Premii

Enclosure: >

În perioada 26-30 octombrie 2015 a avut loc la Cluj-Napoca prima reuniune de proiect a parteneriatului strategic Erasmus+ intitulat Math Around Us, având numărul de referință 2015-1-RO01-KA219-015030, proiect pe care Colegiul Tehnic Ana Aslan îl coordonează la nivel european in perioada 2015-2017.
La această activitate au participat 13 profesori si 21 de elevi din țările partenere. Scopul acestei întâlniri l-a reprezentat instruirea teoretică și practică a elevilor și profesorilor străini în predarea celor 6 lecții de matematică și științe reunite sub titlul temei ”Matematica în Laboratorul de Științe.” În cele 5 zile petrecute în școală, elevii au asistat la ore de fizică, chimie, biologie și, bineînțeles, matematica; au lucrat pe platforma eTwinning la pagina proiectului și au realizat o broșură de diseminare în format digital despre săptămâna petrecută în România. Profesorii au participat la 5 seminarii de instruire organizate de către școala noastră dar și la un atelier pe tema Inteligențelor Multiple, organizat în colaborare cu CCD Cluj.
Grupul țintă al acestui proiect îl reprezintă aproximativ 4000 de elevi de liceu, cu vârste între 14 și 18 ani din cele 8 țări partenere: Danemarca, Italia, Polonia, Ungaria, Grecia, Portugalia, Lituania si România (coordonator European). Aproape 1000 de elevi din numărul total provin din medii defavorizate social și economic.

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Să îmbunătățească abilitățile și competențele în domeniul matematicii cu 20%.
 2. Să crească motivația elevilor de a învăța matematica și creșterea notelor la examenele naționale cu 10%.
 3. Să lărgească orizontul profesional al profesorilor prin participarea la ateliere/seminarii de dezvoltare profesională pe teme de peer-learning, CLIL și Blended learning pentru a putea crea materiale de predare noi si inovatoare.
 4. Să îmbunătățească competențele de comunicare în limba engleză, atât pentru elevi cât și pentru profesorii implicați (până la nivel B1 si B2)
 5. Elevii și profesorii să-și îmbunătățească competențele de TIC cu 25%
 6. Toți partenerii implicați să își dezvolte cetățenia activă și respectul pentru alte culturi.

Produsele finale ale proiectului constau din: website-ul proiectului, aflat pe platforma educațională eTwinning; o carte digitala conținând cele 8 capitole; un nou curriculum pentru orele de matematică opțional; un joc/aplicație pentru mobile/tablete, disponibilă gratuit pe App store si Google play,incepand cu anul 2016.

Metodologie: Fiecare partener va pregăti materiale didactice pentru tema aleasă, după cum urmează:

 1. Matematica în Laboratorul de Științe (România)
 2. Matematica în Arte (Italia)
 3. Matematica în Muzică (Polonia)
 4. Matematica în mediul înconjurător (Danemarca)
 5. Matematica în TIC (Ungaria)
 6. Matematica în Geografie (Portugalia)
 7. Matematica în Arheologie (Grecia)
 8. Matematica în Astronomie (Lituania)

În timpul întâlnirilor de proiect (Short-term exchange for students and staff), țara gazdă prezintă lecțiile dezvoltate pe tema aleasă, elevii străini participă la ore, profesorii participă la ateliere/seminarii de lucru pe aceste teme dar și pe teme legate de metodica predării timp de 5 zile. După ce se întorc în țara de origine, profesorii și elevii vor preda aceste teme colegilor lor și claselor implicate în proiect din fiecare țară pe parcursul următoarelelor 2 luni. Platforma eTwinning a fost aleasă ca și platformă educațională pe care elevii și profesorii o vor folosi pentru a face schimb de idei, materiale etc.

Fără îndoială, cele mai mari beneficii în urma participării în acest proiect le-au dobândit elevii care au beneficiat de predarea unei lecții interdisciplinaree și de posibilitatea de a-și îmbunătății cunoștințele de limbă străină (engleza) deoarece comunicarea cu elevii străini s-a făcut în această limbă.
Interdisciplinaritatea implică folosirea unui limbaj comun între diferite domenii ale cunoașterii permițând schimburi de ordin conceptual și metodologic. Avantajele interdisciplinarității sunt multiple:

 1. Clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline
 2. Creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor școlare
 3. Permite o aplicare a cunoștințelor în diferite domenii
 4. Permite elevului să acumuleze informații despre obiecte, fenomene, procese care vor fi aprofundate în anii următori ai școlarizării

Totodată predarea unei teme în mod interdisciplinar pune accent pe aspecte multiple ale dezvoltării elevilor: intelectuală, socială, emoțională, fizică, estetică.
Acest proiect conduce și la schimbul de bune practici manageriale între instituțiile implicate, dar și al profesorilor implicați care lucrează împreună, comunică în limba engleză, dobândesc noi competențe (digitale, lingvistice, de relaționare, etc.) dezvoltându-se atât profesional cât și personal.

Vă invităm ca în următorii doi ani să accesați pagina proiectului, care este publică și de unde puteți descărca gratuit materialele noastre:
https://twinspace.etwinning.net/9782/home