Gimnaziu

Sinteza disciplinelor avizate în CDȘ pentru GIMNAZIU
anul școlar 2018 – 2019
Disciplina Titlul cursului Tipul cursului Clasa Cadrul didactic /specialitatea Autorul /MEN Durata/ ORE
MATEMATICĂ Matematică aplicată Disciplină nouă VIII Profesor matematică Galea Sorin 34

De ce colegiul tehnic Ana Aslan?

 • Zonă centrală cu posibilitate de deplasare cu toate mijloacele de transport
 • Program de dimineaţă
 • Colectiv de cadre didactice cu experienţă şi formare modernă
 • Siguranţă şi climat afectiv corespunzător
 • Accent pe dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil
 • Implicare în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale
 • Gamă largă de activităţi sportive şi artistice
 • Dotarea şcolii cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale moderne
 • Două terenuri de sport cu suprafaţă sintetică, nocturnă şi vestiare
 • Posibilitate de angajare pe timpul vacanţelor la agenţi economici ca SC.FARMEC.SA
 • Acordarea de burse de către SC.FARMEC.SA

Vezi şi

PROFESORI
RESURSE MATERIALEPROIECTE ŞI PROGRAME

Traseul Absolvenţilor

 • Posibilitatea continuării studiilor în unitate de catre absolvenţii claselor a VIII-a
 • Angajare conform specializării dobândite
 • Studii superioare în domeniile: chimie, fizică, medicină, farmacie, USAMV, protecţia mediului, politehnică, FSEGA
 • Studii postliceale – în cadrul Colegiului Tehnic “Ana Aslan” – specializarea cosmetician, sau în cadrul altor instituţii

Vezi şi
REZULTATE LA EXAMENE         NAŢIONALE REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI         CONCURSURI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

Facilități acordate elevilor

 • Burse – performanţă 10 burse, de merit 70 burse, de studiu 20 burse, pentru orfani 17 burse, sociale 25 burse, pentru navetişti 19 burse
 • Bani de liceu – 35 beneficiari
 • Programul “Cornul şi laptele” – 370 beneficiari
 • Rechizite şcolare – 25 beneficiari
 • Reduceri la plata abonamentului de transport 60% din totalul elevilor
 • Manuale gratuite elevilor claselor I-X
 • Participări în proiecte naţionale şi internaţionale
 • Programe de remediere şcolară
 • Disponibilitatea profesorilor de a desfăsura în regim de voluntariat pregătiri suplimentare pentru examene şi olimpiade

Vezi şi
PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI

Ultima modificare: 25.10.2018