Resurse materiale

BAZA MATERIALĂ

Baza materială actuală este rodul muncii susţinute a tuturor celor care şi-au pus sufletul şi priceperea în slujba şcolii precum şi buna gestionare a tuturor fondurilor alocate în acest sens.

Colegiul Tehnic îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădire:

 • Clădirea de pe strada Decebal nr.41 – în care se desfăşoară procesul de învăţământ pentru clasele de liceu. Aici funcţionează:

  1. Laboratorul de chimie generală
  2. Laborator de analize fizico-chimice
  3. Cabinet de protecţia mediului
   – amenajate modern şi dotate cu reactivii, ustensilele şi aparatele necesare studiului materiilor de specialitate
  4. Laboratorul de biologie, catalogat ca cel mai frumos şi mai atractiv laborator de biologie din oraş, dotat cu: colecţii tematice, aparatură de laborator specifică, mijloace de învăţământ audio-video (TV-color, internet, calculator).
  5. Laboratorul de fizică, prevăzut cu materialul didactic aferent desfăşurării experimentelor în fizică.
  6. Cabinet pentru informatizarea învăţământului, dotat cu 25 calculatoare performante conectate la internet.
  7. Două cabinete de limba română, prevăzute cu material didactic de specialitate.
  8. Două cabinete de limbi moderne, pentru studiul limbii engleze şi al limbii franceze.
  9. Cabinetul de istorie, dotat cu set de planşe cronologice şi tematice, atlase individuale, panouri tematice structurate pe problemele fundamentale ale istoriei României.
  10. Cabinetul de ştiinţe socio-umane, în care se află o mini-bibliotecă cu lucrări de specialitate, alături de diverse panouri tematice.
  11. Cabinetul de geografie, prevăzut cu material didactic de specialitate (atlase, colecţii de roci, globuri geografice, hărţi tematice)
  12. Două cabinete de matematică, prevăzute cu panouri tematice, mape cuprinzând teste, formule şi tabele matematice.
  13. toate cabinetele şi laboratoarele sunt dotate cu videoproiectoare şi conectare la internet
  14. Mica sală de gimnastică, dotată cu o parte din echipamentele necesare desfăşurării orelor de educaţie fizică.
  15. Biblioteca, în a cărei dotare intră peste 30.000 volume de cărţi, cu o mică sală de lectură şi informare dotată cu calculatoare şi internet.
  16. Sală multimedia (tabla interactivă, 12 calculatoare, multiplicator color, conexiune la internet)
  17. 3 săli de clasă pentru elevii claselor a VIII-a
  18. Cabinetul medical, în scopul asigurării asistenţei medicale pentru elevi.
  19. Este intocmită documentaţia şi sunt aprobate fonduri din bugetul Consiliului Local Cluj pentru amenajarea a 3 laboratoare de specialitate cu toate dotările necesare

 • Ultima modificare: 05.09.2016