Documente Evaluări Naționale 2019

Evaluare Națională clasa a VIII-a 2019
OMEN_Evaluare Nationala 2019

Calendarul EN VIII în anul 2019

Bacalaureat 2019

CALENDAR BACALAUREAT 2019

 

Admiterea în clasa a IX-a, liceu, pentru anul școlar 2019-2020

ORDIN si CALENDAR privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

 

Admiterea in invatamantul profesional, pentru anul scolar 2019-2020
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.
 

 

Ultima modificare: 08.12.2018