Profesori

DIRECTOR Prof. dr. Felicia BOAR
aria curriculară limbă şi comunicare
LIMBA şi literatura ROMÂNĂ prof. ioana Elena silaghi, responsabil
Prof. mihaela secherneş
LIMBA ENGLEZĂ Prof. drd. Andreea Daniela SUCIU
Prof. Ioana Emanuela POP
Prof. Anca Diana VASILCOIU
LIMBA FRANCEZĂ Prof. dr. Maria Anabella GRAUR
Aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii
Matematică Prof. Elena COPACIU, responsabil
Prof. Gavril Sorin GALEA
Fizică Prof. Elena SĂPLĂCAN
Chimie Prof. Violeta IMBUZAN
Biologie Prof. Gabriela Simona PINTEA
Prof. dr. Felicia BOAR
TIC Prof. Alina ANTON
Aria curriculară om şi societate
Educaţie fizică şi sport Prof. Horaţiu MUREŞAN, responsabil
Geografie Prof. Felicia Rodica FLOAREA
Istorie Prof. Adrian Răzvan FRÎNCU
Religie Prof. Rodica GROS
Discipline socio-umane Prof. dr. Diana SILAGHI
Orientare şi consiliere Prof. consilier Petronica POP
Aria curriculară tehnologii
Chimie industrială şi protecţia mediului Prof. ing. Silvia Corina Turean, responsabil
Prof. ing. Mariana SZENKOVITS
Prof. ing. Diana MOISEI
Prof. ing. Carmen Daniela ANDRONACHE
Prof. ing. Anna Maria Csilla Noemi BOZDOG
Prof. ing. Katalin SZAKACS
Prof. dr. Alexandrina ZUZA
Prof. ing. Raluca Corina PLEŞA-CHICINAŞ
Estetica şi igiena corpului omenesc Prof. Meda Nadia OZDEAN
Prof. Radu DRAGONICI
Maistru instr. Aura MATEAŞ
Maistru instr. Emese SZEGEDI
Maistru instr. Daniela Simona RUSU
Maistru instr. Anca Maria Munceanu
Maistru instr. Adina Corina RACOVIŢĂ
Maistru instr. Geta Gabriela BACIU

ARTICOLE SIMILARE:

Ultima modificare: 18.02.2021